Get Adobe Flash player

Procesos industriais
Enerxías renovables
frío industrial
climatización
Promoción stocks
Aviso Legal

Datos do titular


Titular: FLUE SL CIF: B15909567
Domicilio: Avda. Condesa de Calvacanti, Parc. V62-1, 15573 - Narón (A Coruña), España
Correo electrónico: info @flue.es
Datos rexistrais: Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 2780,  Folio 199, Sección General, Folla C-32159, Inscripción 1.


Política de privacidade


Cando vostede nos facilita información de carácter persoal a través do sitio web www.flue.es (en adiante, o “Sitio Web”), Flue SL respeta a sa intimidade e os dereitos que lle reconoce a normativa sobre protección de datos de carácter persoal. Por iso, importante que entenda que información recabamos acerca de vostede durante a sa visita e qué facemos con dita información. A sa visita Sitio Web está suxeita presente Política sobre Tratamento de Datos Personais.


Non comunicaremos a terceiros a sa información de carácter persoal, salvo na forma establecida nesta Política sobre Privacidade e Tratamento de Datos ou nos avisos establecidos para cada suposto no que se recollan os seus datos personais.
Flue SL poderá revelar calquer información, inclundo datos de carácter persoal, que considere necesaria para dar cumprimiento s obrigas legais.


FLUE SL NON RECABARA INFORMACIÓN PERSOAL ACERCA DE VOSTEDE A MENOS QUE TEA COMO MÍNIMO CATORCE (14) ANOS. SE FORA MENOR DE DITA IDADE, DEBERÁ ABSTERSE DE FACILITARNOS INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSOAL.


1. Recollida e Uso da Información


facilitarnos os seus datos de carácter persoal no Sitio Web, está expresando a sa aceptación tratamento e comunicación dos seus datos persoais na forma contemplada nesta Política sobre Tratamento de Datos Persoais. Se prefire que Flue SL non recabe información persoal acerca de vostede, rogamos que non no-la facilite.


Flue SL poderá usar a información de carácter persoal que nos facilite de forma disociada (sen identificación persoal) para fins internos, como pode ser a elaboración de estadísticas. Así, Flue SL poderá recabar, almacenar ou acumular determinada información de carácter non persoal referente seu uso do Sitio Web, como por exemplo aquela información que indique cales das nosass páxinas son más populares.


2. Cookies e Arquivos de Rexistro


Flue SL poderá colocar unha “cookie” no disco duro do seu ordenador a fin de recoecelo como usuario recurrente e personalizar o seu uso do Sitio Web. A cookie guardaráse no disco duro do seu ordenador ata que vostede a elimine. Poderá facer que o seu navegador lle avise da presencia de cookies ou que as rechace automáticamente. Se rechaza as cookies poderá seguir usando o Sitio Web, se ben iso poderá supoer a limitación no uso de algunhas das prestacins ou impedir o bon funcionamiento do Sitio Web.

3. Terceiros

Flue SL poderá contratar a terceiros para que desenrolen funcins no seu nome en relación cos fines para os que se poidan recoller os seus datos personais, como por exemplo, analizar a información proporcionada, aloxar sitios web ou prestar servizo integrados de loxística. Ditos terceiros poderán ter acceso información de carácter persoal necesaria para o desenrolo das suas funcins, se ben non poderán utilizar dita información para ningún outro fin e regularemos as nosas relacins con tales terceiros na maneira exixida pola normativa aplicable sobre protección de datos de carácter persoal.

Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuia oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto ubicados no seu ordenador, para axudar website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xenera a cookie acerca do seu uso do website (inclundoo a sua dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa c propósito de seguir a pista do seu uso do website, recopilando informes da actividade do website e prestando outros servicios relacionados coa actividade do website e o uso de Internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requiera a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a sua dirección IP con ningún outro dato do que dispoa Google. Pode vostede rechazar o tratamento dos datos ou da información rechazando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, sen embargo, debe vostede saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidade de este website. utilizar este website vostede consinte o tratamento de información acerca de vostede por Google na forma e para os fines arriba indicados.

4. Enlaces

O Sitio Web poderá conter enlaces a ou dende outros sitios web. Debe saber que Flue SL non se responsabiliza das prácticas que, en materia de tratamento de datos persoais, seguen outros sitios web. A presente Política sobre Tratamento de Datos Persoais de aplicación soamente información que recabamos dende o Sitio Web. Aconsellamoslle leer as políticas sobre tratamento de datos persoais de outros sitios web cos que enlace a ou dende o noso Sitio Web ou que visite de outra forma.

5. Seguridade

Flue SL ten implantadas diversas medidas para protexer a seguridade da sua información persoal, tanto “on line” como “off line”.

6. Notificación de Cambios

A presente Política sobre Tratamento de Datos Persoais poderá ser modificada por Flue SL en calquer momento e se entenderá vixente a partir de dito momento. En dito caso, incluiráse a política revisada no Sitio Web e se vostede un usuario rexistrado, enviaremoslla por correo electrónico. SI USUARIO REXISTRADO E NON RESPONDE REFERIDO CORREO ELECTRÓNICO NUN PRAZO DE TRINTA (30) DÍAS, O SEU SILENCIO ENTENDERÁSE COMO CONSENTIMENTO NOVA POLÍTICA SOBRE TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS.

7. Dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición

Ten vostede dereito a exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación dos seus datos ou opoerse tratamento dos seus datos persoais, comunicándoo por escrito a Flue S.L., en Avda. Condesa de Calvacanti, Parc. V62-1, 15573 Narón (A Coruña), España, adxuntando unha fotocopia do seu D.N.I. por ambas caras, a petición na que se concreta a sua solicitude, datada e firmada, así como o seu domicilio a efectos de notificacins.

8. Responsable do Ficheiro

Flue S.L., con domicilio en Avda. Condesa de Calvacanti, Parc. V62-1, 15573 Narón (A Coruña), España, será o responsable do ficheiro ou ficheiros que contean a información que vostede nos facilite. 

Energías renovables
IGAPE © FluE 2010
Avda. Condesa Cavalcanti, parc. 62, Nave 1 - Pol. Ind. Río do Pozo | 15573 Narón (A Coruña)
T 981 397 408 | F 881 251 023 | correo-e@flue.es
ISO 9001  ISO 14001